Ing. Roland Hase
jméno, příjmení

44
věk
vedoucí závodu
povolání
Občanská demokratická strana
údaj o členství v politické straně

 

Sport a disciplína je důležitou součástí našeho života. Působím jako trenér střeleckého kroužku mládeže, pravidelně se účastníme soutěží i mimo Ústecký kraj.

V minulosti jsem působil v zastupitelstvu, radě města i jako místostarosta. Získané zkušenosti bych chtěl znovu uplatnit pro Vás všechny – občany našeho města.
   


     

     

 

Na hlavní stránku

Aktualizace: 05. 09. 2018                Všechna práva vyhrazena             Copyright © 2005-14            petr.wittgruber@jirikov.info